Soboty s technikou

Soboty s technikou jsou série akcí pořádaných SPŠSE a VOŠ Liberec pro zájemce o strojírenství, elektrotechniku, informační a komunikační technologie nebo matematiku s fyzikou.

Jsou zaměřené zejména na potenciální studenty SPŠSE z 8. a 9. tříd ZŠ. Pro žáky z nižších ročníků organizujeme kurzy v rámci Dětské univerzity.

Registrace

Příhlášení

2. Sobota s technikou - ONLINE

11. 12. 2021 09:00 – 11. 12. 2021 13:00

  • forma: ONLINE,
  • jednotlivé kurzy jsou již zveřejněny níže
  • kurzy proběhnou přes MS Teams (není nutné instalovat), odkaz na přihlášení dostanou pouze přihlášení účastníci emailem, nejpozději v den před konáním akce,
  • v podrobnostech ke každému kurzu jsou uvedeny požadavky na HW, SW a vybavení - prosím, prostudujte si je před přihlášením na daný kurz. Požadované SW si zkuste nainstalovat a spustit ještě před přihlášením na kurz.,
  • všechny kurzy jsou určeny žákům 8. a 9. tříd ZŠ,
  • přihlašování na kurzy bude spuštěno v pátek 3. prosince v 17:00 hod. 

CAD modelování - I. (strojírenství)

Modelování dílů v CAD Solidworks a jejich jednoduché sestavení.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

Projekt osvětlení ve třídě (elektrotechnika)

Účastníci si vytvoří projekt - návrh osvětlení ve třídě.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

Virtualizace, OS Linux (informační technologie)

Obsahem kurzu bude konfigurace virtuálního prostředí Oracle VM VirtualBox, instalace OS Linux do virtuálního prostředí a úvod do administrace. 

Podívejte se na poznámku k této skupině.

Digitální technika v automatizaci (elektrotechnika)

V rámci kurzu se účastníci seznámí a simulací (distančně) vyzkouší práci se základními součástkami digitální techniky.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

Základy programování v MakeCode (informační technologie)

Účastníci se mohou seznámit se základy návrhu algoritmů při programování v grafickém jazyce
Blockly (MakeCode). V online formě využíváme simulátor pro výukovou desku Micro:bit a Arcade. V
případě zájmu bude možné porovnat náročnost návrhu v jednoduchém MakeCode a "klasickém"
programovacím jazyce JavaScript.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

Mechatronika ve strojírenství - pneumatické systémy (strojírenství)

V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy navrhování pneumatických systémů v simulačním programu.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

První kroky s Wordpressem (informační technologie)

Vyzkoušíme si založení vlastní stránky v CMS Wordpress, zkonfigurování jednoduchého webu a jeho publikování na internet.

Podívejte se na poznámku k této skupině.

CAD modelování - II. (strojírenství)

Modelování dílů v CAD Solidworks a jejich jednoduché sestavení.

Podívejte se na poznámku k této skupině.